Hospice De Heideberg
Adres: Wulverderlaan 1
2071 BG Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 549 32 14 (tel)
Fax: 023 - 549 09 74 (fax)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opbrengst Velsen Kalender voor De Heideberg

Bruids- en portretfotograaf Ed Geels wilde graag iets doen voor de inwoners van Velsen. Hij besloot een kalender te maken waarin de bezienswaardigheden in de gemeente centraal staan. Maar dan op een manier waarop het nog niet eerder is vertoond. Jeff Folkerts van Uitprinten.nl was direct enthousiast over het plan en verleende vanaf dat moment belangeloos zijn medewerking aan de productie van de Velsen Kalender.

Een kalender met foto’s van Velsen is niet uniek, maar de manier waarop fotograaf Ed Geels een aantal bekende plekken in beeld heeft gebracht is dat wel degelijk.

Na een oproep op social media kwamen er verschillende organisaties herhaaldelijk naar voren, maar verreweg de meeste stemmen gingen naar ons hospice, De Heideberg, in Santpoort-Noord.

Op 14 november was er een feestelijke presentatieavond waar alle beelden werden  gepresenteerd. Deze avond werd gehouden in het Rabobank IJmond Stadion.

Na afloop van de presentatie van de kalender werden de unieke kunstwerken in groot formaat geveild. De losse verkoop van de kalender en de veiling van de unieke beelden waren zéér succesvol. De opbrengst van deze veiling ging ook volledig naar ons hospice

Het hospice is bijzonder dankbaar voor dit geweldige gebaar van Ed Geels en Jeff Folkerts. Dank aan iedereen die van deze kalender nu al een regelrechte hit heeft gemaakt!

In de winkels en via www.develsenkakender.nl is de kalender nog te verkrijgen.

Privacy- en Informatiebeveiligingsbeleid St. VTZIJ / Hospice De Heideberg

Het bestuur van St. VTZIJ / Hospice De Heideberg voert een beleid dat erop is gericht om de eisen van cliënten, alsmede relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te komen.

Lees verder...

Nieuwsbrief 2018

Vandaag verscheen onze Nieuwsbrief augustus 2018. U kunt de nieuwsbrief vanaf deze pagina downloaden.

Jaarverslag 2017

 De jaarrekening van 2016 is per heden gereed. U kunt het inzien op deze pagina.

U kunt het inzien op deze pagina.

Monuta Helpt ondersteunt bij herinrichting Hospice De Heideberg

IJmuiden, 4 april 2018 – Op 4 april overhandigde uitvaartverzorger Astrid Rengers van Monuta Jonker en Rengers een cheque ter waarde van 5.000 euro aan Robert van Westerhoven, voorzitter van stichting Hospice De Heideberg in Santpoort-Noord. Met dit bedrag, dat zij uitreikte namens Monuta Helpt, schaft het hospice nieuwe meubels en verlichting aan.

Leefbaarheid verduurzamen voor gasten en vrijwilligers

De afgelopen zes jaar bewees het hospice zijn waarde. Het aantal aanvragen voor opnamen steeg en het hospice en de medewerkers werden een onmisbare schakel in de palliatieve keten. “Dit betekent ook dat alle ruimtes in het huis continu intensief werden gebruikt”, vertelt Robert “Maar omdat de inrichting destijds low budget is aangeschaft, slijt het snel.” De ruimtes in het huis zijn inmiddels aan een opknapbeurt toe, waarbij een zorgvuldige planning is gemaakt voor de komende twee jaar. “We kunnen namelijk niet alles meteen aanpakken”, geeft Robert aan. “Daarom is besloten om eerst de stoelen en verlichting aan te pakken. De gift van Monuta Helpt is hierbij dan ook zeer welkom!”

Huiselijke sfeer en warmte dragen bij aan waardig afscheid

Vele families en bezoekers hebben hun voetsporen in het huis gezet en menig emotie was voelbaar. Zij moesten immers afscheid nemen van een dierbare. “Monuta heeft de visie dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen en Monuta Helpt ondersteunt hierbij door het geven van financiële of menselijke steun”, legt Astrid de gift uit. “Hospice De Heideberg begeleidt en ondersteunt mensen in de laatste fase van het leven en dat sluit aan bij onze visie. En naast de persoonlijke aandacht van de medewerkers en vrijwilligers in het hospice, draagt de huiselijke sfeer en warmte ook bij aan een waardig afscheid. Wie ontspannen naast een stervende zit, kan immers ook de rust overbrengen in deze fase. En dat maakt dat wij hier graag een bijdrage aan leveren.”

Monuta Helpt ondersteunt bij herinrichting Hospice De Heideberg

Kinderen en ernstig zieke mensen in één gebouw

NOS Jeugdjournaal

Gepubliceerd op 12 jan. 2018

Naar school gaan in een gebouw waar mensen wonen die bijna doodgaan. Het klinkt misschien gek, maar voor groep acht van basisschool Parnassia in Santpoort-Noord is het inmiddels normaal. Zij zitten sinds dit schooljaar naast een hospice, een huis voor stervenden.

Kerstborrel 2017

Afgelopen donderdag 14 december was een zeer gezellige kerstborrel in de aula van de Parnassiaschool (naast De Heideberg) in Santpoort-Noord!

Alle vrijwilligers en verpleegkundigen ontzettend bedankt voor jullie hartverwarmende en betrokken inzet voor onze gasten in het afgelopen jaar!

 


Foto's: Ruud Rozemeijer

 

Foto's benefietconcert

Afgelopen zondag werd het benefietconcert voor Hospice De Heideberg gehouden in de Ichthuskerk in IJmuiden. Een vrijwel uitverkochte ruimte met bezoekers luisterde ademloos naar de koren.

Achtereenvolgens traden op Brothers4Tune, Popkoor Decibel (Driehuis), Cigale en Voices. Elk koor had een eigen geluid met een eigen repertoire. Het plezier was van de koorleden af te lezen. Met veel enthousiasme werden verschillende nummers ten gehore gebracht.

Aan het eind van het concert kon al een chèque met een voorlopige opbrengst van € 1.750 worden uitgereikt aan twee bestuursleden van het hospice. Een prachtig resultaat!


Foto's: Ruud Rozemeijer

Officiële opening van ons bijgebouw

Fotocollage van de officiële opening van het bijgebouw van het hospice op 28 september 2017.

Namens de gemeente Velsen was aanwezig wethouder Robert te Beest.

Samen met voorzitter Robert van Westerhoven onthulde hij de plaquette met de namen van sponsoren van de verbouwing.


Foto's: Ruud Rozemeijer

Hartverwarmend

Als mensen mij vragen waarom ik mijn werk voor Het hospice doe, dan antwoord ik eigenlijk altijd dat het zo geweldig is om je in te zetten voor een organisatie waar zoveel positieve energie heerst.

Vaak kijkt men mij dan verbaasd aan, omdat men zich niet kan voorstellen dat dit in een dergelijke omgeving aanwezig kan zijn.

Toch is het zo.

Op de één of andere manier is het team in staat om het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase toch licht te houden.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het een serieuze zaak is waar niet licht over wordt gedacht.

En dat is meestal precies wat de meeste van onze gasten willen.

Dat de dood bij het leven hoort is nu eenmaal een gegeven en het is aan onze vrijwilligers om het verblijf van onze gasten te veraangenamen en dat lukt nu eenmaal beter met een goed humeur en in een prettige omgeving.

Met dezelfde energie als de vrijwilligers aan het bed is ook dit jaar de P.R. commissie weer begonnen met de organisatie van een Benefiet Concert ten behoeve van Het Hospice.

Vooral ook door de nauwe samenwerking met twee leden van het barbershop ensemble Brothers-4-Tune heeft dit geresulteerd in een bijzonder Benefiet Korenfestival.

Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 8 oktober in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat in IJmuiden. Aanvang 13.30 uur.

En dan is het zo hartverwarmend om te zien dat niet alleen Brothers-4-Tune, maar ook de koren Cigale, Decibel en Voices onmiddellijk bereid waren om geheel belangeloos hun medewerking te verlenen.

En ook de rentmeesters van de Ichthuskerk stelden zonder enige aarzeling de kerk gratis ter beschikking.

Daar word je toch blij van.

Het belooft dan ook een geweldige middag te worden en ik hoop dat er een grote opkomst zal zijn, want dat verdienen de koren natuurlijk.

En, laten we eerlijk zijn, dat zou ook fijn zijn voor Het Hospice.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Het einde laat soms op zich wachten

Als mensen in een hospice worden opgenomen komt het soms voor dat ze, wellicht door de specifieke zorg en aandacht die ze krijgen, weer opknappen.

Gemiddeld verblijven onze gasten ca. drie weken in Het Hospice.

Na vier en acht weken wordt tijdens een evaluatiegesprek door één van onze coördinatoren met de gast en de familie de gang van zaken en de verwachtingen besproken.

De regel is, dat de maximale verblijfsduur drie maanden is.

Als de termijn van drie maanden in zicht komt, dan wordt, uiteraard weer samen met de gast en de familie, besproken of en wanneer de gast naar een verpleeghuis of andersoortige opvang kan gaan.

Wij vinden het verdrietig als we een andere opvang moeten zoeken voor iemand die wij vol liefde hebben verzorgd en die gewend is geraakt aan haar of zijn nieuwe plekje.

Maar wij moeten ook bedenken dat we maar vier kamers in het huis beschikbaar hebben en dat er vaak een lange wachtlijst is van mensen die ook naar het hospice willen en waarvan de mantelzorgers vaak aan het einde van hun krachten zijn.

Wij zijn er primair om deze mensen te helpen en om de gast en zijn geliefden te tijd te gunnen om zich voor te bereiden om het einde.

Wij zijn, in tegenstelling tot een verpleeghuis, niet ingericht voor langdurige zorg.

U kunt er echter van verzekerd zijn dat er niet hardvochtig met deze drie maanden regel wordt omgegaan en dat er altijd nog steeds een inschatting wordt gemaakt van de verwachtte levensduur.

In die gevallen dat het duidelijk is dat het einde zeer nabij is, gaan we de gast natuurlijk niet belasten met een overplaatsing maar mag deze gewoon bij ons blijven.

Het is de afgelopen jaren slechts een aantal keren voorgekomen dat wij gasten hebben moeten overplaatsen

Naar ik heb begrepen was de band met deze gasten in die drie maanden zo gegroeid dat onze vrijwilligers ze ook op hun nieuwe plek regelmatig zijn blijven bezoeken.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Pagina 1 van 2

Website en foto's: © Hospice De Heideberg
Webmaster: Ruud Rozemeijer

Jij doet er toe, omdat jij, jij bent.
Jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven.
En wij zullen ál het mogelijke voor je doen.
Niet alleen om je te helpen rustig te sterven,
Maar om je te helpen leven tot je sterft.

Cicely Saunders