Hospice De Heideberg
Adres: Wulverderlaan 1
2071 BG Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 549 32 14 (tel)
Fax: 023 - 549 09 74 (fax)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kinderen en ernstig zieke mensen in één gebouw

NOS Jeugdjournaal

Gepubliceerd op 12 jan. 2018

Naar school gaan in een gebouw waar mensen wonen die bijna doodgaan. Het klinkt misschien gek, maar voor groep acht van basisschool Parnassia in Santpoort-Noord is het inmiddels normaal. Zij zitten sinds dit schooljaar naast een hospice, een huis voor stervenden.

Kerstborrel 2017

Afgelopen donderdag 14 december was een zeer gezellige kerstborrel in de aula van de Parnassiaschool (naast De Heideberg) in Santpoort-Noord!

Alle vrijwilligers en verpleegkundigen ontzettend bedankt voor jullie hartverwarmende en betrokken inzet voor onze gasten in het afgelopen jaar!

 


Foto's: Ruud Rozemeijer

 

Open Huis, 14 oktober


Foto's: Ruud Rozemeijer

Foto's benefietconcert

Afgelopen zondag werd het benefietconcert voor Hospice De Heideberg gehouden in de Ichthuskerk in IJmuiden. Een vrijwel uitverkochte ruimte met bezoekers luisterde ademloos naar de koren.

Achtereenvolgens traden op Brothers4Tune, Popkoor Decibel (Driehuis), Cigale en Voices. Elk koor had een eigen geluid met een eigen repertoire. Het plezier was van de koorleden af te lezen. Met veel enthousiasme werden verschillende nummers ten gehore gebracht.

Aan het eind van het concert kon al een chèque met een voorlopige opbrengst van € 1.750 worden uitgereikt aan twee bestuursleden van het hospice. Een prachtig resultaat!


Foto's: Ruud Rozemeijer

Officiële opening van ons bijgebouw

Fotocollage van de officiële opening van het bijgebouw van het hospice op 28 september 2017.

Namens de gemeente Velsen was aanwezig wethouder Robert te Beest.

Samen met voorzitter Robert van Westerhoven onthulde hij de plaquette met de namen van sponsoren van de verbouwing.


Foto's: Ruud Rozemeijer

Hartverwarmend

Als mensen mij vragen waarom ik mijn werk voor Het hospice doe, dan antwoord ik eigenlijk altijd dat het zo geweldig is om je in te zetten voor een organisatie waar zoveel positieve energie heerst.

Vaak kijkt men mij dan verbaasd aan, omdat men zich niet kan voorstellen dat dit in een dergelijke omgeving aanwezig kan zijn.

Toch is het zo.

Op de één of andere manier is het team in staat om het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase toch licht te houden.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het een serieuze zaak is waar niet licht over wordt gedacht.

En dat is meestal precies wat de meeste van onze gasten willen.

Dat de dood bij het leven hoort is nu eenmaal een gegeven en het is aan onze vrijwilligers om het verblijf van onze gasten te veraangenamen en dat lukt nu eenmaal beter met een goed humeur en in een prettige omgeving.

Met dezelfde energie als de vrijwilligers aan het bed is ook dit jaar de P.R. commissie weer begonnen met de organisatie van een Benefiet Concert ten behoeve van Het Hospice.

Vooral ook door de nauwe samenwerking met twee leden van het barbershop ensemble Brothers-4-Tune heeft dit geresulteerd in een bijzonder Benefiet Korenfestival.

Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 8 oktober in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat in IJmuiden. Aanvang 13.30 uur.

En dan is het zo hartverwarmend om te zien dat niet alleen Brothers-4-Tune, maar ook de koren Cigale, Decibel en Voices onmiddellijk bereid waren om geheel belangeloos hun medewerking te verlenen.

En ook de rentmeesters van de Ichthuskerk stelden zonder enige aarzeling de kerk gratis ter beschikking.

Daar word je toch blij van.

Het belooft dan ook een geweldige middag te worden en ik hoop dat er een grote opkomst zal zijn, want dat verdienen de koren natuurlijk.

En, laten we eerlijk zijn, dat zou ook fijn zijn voor Het Hospice.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Het einde laat soms op zich wachten

Als mensen in een hospice worden opgenomen komt het soms voor dat ze, wellicht door de specifieke zorg en aandacht die ze krijgen, weer opknappen.

Gemiddeld verblijven onze gasten ca. drie weken in Het Hospice.

Na vier en acht weken wordt tijdens een evaluatiegesprek door één van onze coördinatoren met de gast en de familie de gang van zaken en de verwachtingen besproken.

De regel is, dat de maximale verblijfsduur drie maanden is.

Als de termijn van drie maanden in zicht komt, dan wordt, uiteraard weer samen met de gast en de familie, besproken of en wanneer de gast naar een verpleeghuis of andersoortige opvang kan gaan.

Wij vinden het verdrietig als we een andere opvang moeten zoeken voor iemand die wij vol liefde hebben verzorgd en die gewend is geraakt aan haar of zijn nieuwe plekje.

Maar wij moeten ook bedenken dat we maar vier kamers in het huis beschikbaar hebben en dat er vaak een lange wachtlijst is van mensen die ook naar het hospice willen en waarvan de mantelzorgers vaak aan het einde van hun krachten zijn.

Wij zijn er primair om deze mensen te helpen en om de gast en zijn geliefden te tijd te gunnen om zich voor te bereiden om het einde.

Wij zijn, in tegenstelling tot een verpleeghuis, niet ingericht voor langdurige zorg.

U kunt er echter van verzekerd zijn dat er niet hardvochtig met deze drie maanden regel wordt omgegaan en dat er altijd nog steeds een inschatting wordt gemaakt van de verwachtte levensduur.

In die gevallen dat het duidelijk is dat het einde zeer nabij is, gaan we de gast natuurlijk niet belasten met een overplaatsing maar mag deze gewoon bij ons blijven.

Het is de afgelopen jaren slechts een aantal keren voorgekomen dat wij gasten hebben moeten overplaatsen

Naar ik heb begrepen was de band met deze gasten in die drie maanden zo gegroeid dat onze vrijwilligers ze ook op hun nieuwe plek regelmatig zijn blijven bezoeken.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

De jaarlijkse barbecue - 2017

De jaarlijkse barbecue voor alle medewerkers van ons hospice was weer een groot succes.

Onder een stralend zonnetje ontmoetten ruim vijfentachtig vrijwilligers met partners, bestuursleden en verpleegkundigen elkaar op vrijdag 25 augustus op het terras van hockeyclub Strawberries. De populaire Velsense club draagt ons hospice, mede door onze maatschappelijke functie in de gemeente, een warm hart toe en was zo gastvrij om voor deze gelegenheid zijn kantine en terras beschikbaar te stellen.

Van het smakelijke buffet, verzorgd door slagerij van Theo van Haaster uit Velserbroek, werd flink gesmuld en onder het genot van de zelf meegebrachte wijn, bier en frisdrank werden de banden onderling weer even stevig aangehaald.

Nieuwe medewerkers werden voorgesteld aan de oud-getrouwen en na de toost op 'oud en nieuw' en de gezondheid van allemaal bleef het nog lang gezellig.

Patricia Jimmink.


Foto's: Ruud Rozemeijer

Of bekijk de foto's op flickr.com

‘Goed Geregeld’ voor onze vrijwilligers!

Er is de afgelopen maanden door alle medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) van ons hospice hard gewerkt om ‘op te kunnen gaan’ voor het kwaliteitskeurmerk van NOV – Goed Geregeld. We zijn geauditeerd en mogen ons nu officieel gecertificeerd noemen. De overhandiging en uitreiking van het certificaat vond afgelopen woensdag 30 augustus plaats.

We zijn er supertrots op dat we dit als organisatie hebben behaald!


Foto's uitreiking: Ruud Rozemeijer

Of bekijk de foto's op flickr.com

Jaarverslag 2016

De jaarrekening van 2016 is per heden gereed. U kunt het inzien op deze pagina.

Nieuwsbrief 2017

Onze Nieuwsbrief voor 2017 vindt u op deze pagina.

Nieuwsbrief Hospice Velsen 2017 (PDF)

 

Komt u ons team van vrijwilligers In Hospice De Heideberg versterken?

Vaak hebben mensen die aan hun laatste levensfase zijn begonnen de wens om in hun eigen vertrouwde omgeving afscheid te nemen van het leven.

Voor familieleden, vrienden en buren is het niet altijd mogelijk om aan deze wens te voldoen. Een voortdurende en intensieve zorg voor een terminaal zieke vraagt heel veel inspanning.

In zo’n situatie biedt de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond (VTZIJ) aanvullende mantelzorg in de eigen thuissituatie. Naasten mogen naasten zijn en de verzorgende taken worden deels overgenomen door gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundigen en deels door geschoolde vrijwilligers. Hierdoor is er gedurende 24 uur zorg op maat te leveren voor onze gasten!

Indien het, door welke omstandigheden dan ook, niet lukt deze zorg thuis te bieden, kan het Hospice De Heideberg te Santpoort-Noord een optie zijn. In het Hospice wordt getracht zoveel mogelijk de eigen thuissituatie te benaderen. De nadruk ligt daarbij niet op alleen het sterven, maar op het hele stervensproces en iedereen die daarbij betrokken is. Sterven is meer dan doodgaan…

De zorg wordt verleend door de eigen huisarts, professionele verpleegkundigen en geschoolde vrijwilligers.

Graag willen we ons team van vrijwilligers in het hospice uitbreiden. Bent u 2 x 4 uur per week beschikbaar? Wilt u iets betekenen voor de zieke medemens in de laatste levensfase? Kom dan ons team versterken als vrijwilliger!

In mei start onze training namelijk.

Neem voor informatie contact op met één van de coördinatoren: telefoonnummer 023-5493214.

Pagina 1 van 8

Website en foto's: © Hospice De Heideberg
Webmaster: Ruud Rozemeijer

Jij doet er toe, omdat jij, jij bent.
Jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven.
En wij zullen ál het mogelijke voor je doen.
Niet alleen om je te helpen rustig te sterven,
Maar om je te helpen leven tot je sterft.

Cicely Saunders