Donateurs

  • Afdrukken

Reeds veel donateurs dragen de Stichting VTZIJ een warm hart toe. Zij doneren gemiddeld € 25,00 per jaar. Jaarlijks wordt een verslag opgesteld over de financiële situatie van de Stichting. Het jaarverslag kunt u nalezen op de website.

Wilt u het werk van de Stichting VTZIJ financieel ondersteunen met een jaarlijkse donatie?

Graag verwijzen wij u naar: